[Mat 1] AJP TOUR MOLDOVA INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2022 - GI & NO-GI