[Mat 1] AJP TOUR EINDHOVEN INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI & NO-GI